Μη κατηγοριοποιημένο

Προτάσεις για αλλαγές στις παρεμβάσεις θερμομόνωσης

Σε προτάσεις σχετικά με την αύξηση των τιμών στα υλικά, αλλά και την επιλεξιμότητα στις παρεμβάσεις θερμομόνωσης προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Μόνωσης, με αφορμή το «Νέο Εξοικονομώ», ο οδηγός του οποίου τέθηκε σε διαβούλευση.

Αναλυτικά το κείμενο για τις αλλαγές στις παρεμβάσεις θερμομόνωσης:

«Αξιότιμοι συνεργάτες,

Κατ’ αρχάς οφείλουμε να σας μεταφέρουμε τα συγχαρητήρια μας εκ μέρους του κλάδου μας για το Νέο Εξοικονομώ. Ένα πρόγραμμα που το βρίσκουμε σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του. Χαιρετίζουμε την προσπάθεια αυτή. Αναμφισβήτητα αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βελτίωση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και κυρίως του βιοτικού επιπέδου των συνανθρώπων μας.

Σημειώνουμε τα εξής προβλήματα / βελτιώσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε:

  • Το ύψος επιδότησης ανά m2, πρέπει να αναθεωρηθεί, γιατί από την αρχή του χρόνου έχουν υπάρξει σημαντικότατες ανατιμήσεις. Ακόμη και ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, τον Ιούλιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο» δείκτη του Ιουλίου 2020 είχε αύξηση 4,1%, ανατιμήσεις που σε ορισμένα υλικά (από τα στοιχεία του κράτους μέχρι και 15,5%). Στην πράξη όμως, είχαμε και αυξήσεις που έφτασαν σε ορισμένα υλικά μέχρι και 60%-70%. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη οι αυξήσεις στις τιμές των υλικών στα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών.
  • Δυστυχώς δεν έχει ληφθεί υπόψη μια υπάρχουσα τεχνική λύση για θερμομόνωση, η οποία βοηθά σημαντικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Η λύση αυτή είναι η πλήρωση υπάρχοντος διακένου τοιχοποιίας με εμφύσηση ορυκτοβάμβακα ή έγχυση πολυουρεθάνης.Από την εμπειρία μας ως ΠΣΕΜ και την καθημερινή επικοινωνία που έχουμε τόσο με εγκαταστάτες συστημάτων θερμομόνωσης όσο και με συμπολίτες μας ιδιοκτήτες που ζητούν συμβουλές και τεχνική υποστήριξη, κατανοούμε πως υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι δύο προτεινόμενοι* από τον οδηγό τύποι παρέμβασης (2.Γ1, 2.Γ2} είναι είτε ανέφικτοι είτε οικονομοτεχνικά μη βιώσιμοι.Για παράδειγμα, σε ιδιοκτησίες των οποίων η εξωτερική θερμοπρόσοψη είναι αδύνατη λόγω π.χ. γειτνίασης με οικόπεδο ή όμορο κτίριο και για τις οποίες επίσης η παρέμβαση από την εσωτερική πλευρά δημιουργεί σοβαρό προβλήματα λόγω έλλειψης χώρου. Αν ο χώρος είναι μικρός, η όποια εσωτερική θερμομόνωση δεν είναι επιθυμητή, γιατί ο ωφελούμενος μπορεί να μην έχει αρκετό χώρο για να κινηθεί. Σε παλαιά αμόνωτα κτίρια, των δεκαετιών 1970-1980, υπάρχουν διπλοί δρομικοί τοίχοι με διάκενο. Εφόσον το διάκενο αυτό γεμιστεί με θερμομονωτικό υλικό, έχουμε μια εφικτή, ρεαλιστική λύση, χωρίς να μειωθεί ο διαθέσιμος χώρος. Υπάρχουν και τεχνικές λύσεις και εφαρμοστές στην Ελλάδα, για την εναλλακτική αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων.

Όμως με την παρούσα μορφή των οδηγιών δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε 2.Γ1. «με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα», ούτε 2.Γ2 «με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα». Ο οδηγός λοιπόν χρειάζεται αλλαγή στο κομμάτι αυτό. Προτείνουμε να παρέχετε και μια τρίτη επιλογή, σε συνέχεια των προηγουμένων που να δίνει την επιλογή για πλήρωση υπάρχοντος διακένου τοιχοποιίας».

Πηγή :b2green.gr