Όλα τα pellets δεν είναι ίδια.Οι ποιοτικές διαφορές μπορεί να είναι τεράστιες με σοβαρότατες συνέπειες για τη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης.
Η ποιότητα των ALFA PELLETS κινείται στις προδιαγραφές ποιότητας των υψηλότερων προτύπων, γι’ Αυτό το λόγο ισχυριζόμαστε ότι παρέχουμε στην αγορά pellets που εξασφαλίζουν τον καλύτερο τρόπο μιας εξαιρετικά οικονομικής και αξιόπιστης θέρμανσης χωρίς προβλήματα.Σακος 15 kg.

Η ποιότητα των ALFA PELLETS έχει δοκιμαστεί και περισσότερο από 4 μήνες πριν να καταλήξουμε στην τρέχουσα διαδικασία παραγωγής.
Το τελικό προϊόν ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας ως προς την περιεκτικότητα σε σκόνη, την υγρασία, την τριβή, την πυκνότητα ώστε να είμαστε σίγουροι για την υψηλή και σταθερή ποιότητα του προϊόντος που βγαίνει απ’ το εργοστάσιο.
Αυτά που πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής είναι τα παρακάτω:
Η χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία αυξάνει το κόστος θέρμανσης.
Η χαμηλότερη περιεκτικότητα σε τέφρα εξασφαλίζει μια καλύτερη καύση και κατά συνέπεια λιγότερη συντήρηση.
Η μεγαλύτερη πυκνότητα δημιουργεί τις συνθήκες για απροβλημάτιστη ροή στον καυστήρα και σημαίνει υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα.