Κάθε ακίνητο που έχει κατασκευαστεί είτε χωρίς οικοδομική άδεια είτε με οικοδομική άδεια, αλλά έχουν γίνει αυθαίρετες προσθήκες ή αλλαγές χρήσεις θεωρείται αυθαίρετο.
Ένα αυθαίρετο κτίσμα για να μεταβιβαστεί εν ζωή (πώληση, γονική παροχή, υποθήκη, κλπ), καθώς και για να εκδοθεί άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή εργαστήριο χαμηλής όχλησης πρέπει να ενταχθεί στον Ν.4178/13.
Στα ακίνητα που εντάσσονται στην ρύθμιση θα δίνεται η δυνατότητα να συμψηφίσουν έως το 50% του προστίμου για εργασίες ενεργειακής βελτίωσης και στατικής ενίσχυσης των αυθαιρέτων.
Ο Πολεοδομικός Έλεγχος του ακινήτου σας και ένας αρχικός υπολογισμός του προστίμου, παρέχεται από τους Μηχανικούς της Ενεργειακής Άρτας κατόπιν επίσκεψης στο γραφείο μας χωρίς χρέωση.
Γίνεται αυτοψία στο ακίνητό σας, ακριβής αποτύπωση και τελικός υπολογισμός του προστίμου.
Ένταξή σας στον Ν. 4178/13, ολοκλήρωση της διαδικασίας από τον Μηχανικό και, τέλος, έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί νομιμότητας του ακινήτου σας.