Μη κατηγοριοποιημένο

Ενεργειακή Αναβάθμιση κατοικίας στην Άρτα

 Σήμερα η μεγάλη οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται τα νοικοκυριά δημιουργούν την ανάγκη για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε κάθε κατοικία και επαγγελματικό χώρο.Ηεξωτερική τους μόνωση με χρήση ειδικών θερμομονωτικών και υγρομονωτικών υλικών διασφαλίζουν προστασία από τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας και από τις αλλαγές των καιρικών συνθηκών. Με την πρόβλεψη για θερμομόνωση στις κτηριακές κατασκευές λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να παρεμποδίζεται η διαφυγή της θερμικής ενέργειας από ένα χώρο προς την ατμόσφαιρα η προς ένα άλλο ψυχρότερο γειτονικό χώρο ή αντίστροφα. Ετσι συγχρόνως δημιουργείται αίσθημα θερμικής άνεσης για τους χρήστες του κτηρίου καθ’όλη την διάρκεια του έτους.
1. Τι ακριβώς είναι η θερμοπρόσοψη – εξωτερική θερμομόνωση τοίχων;

Είναι η θερμομόνωση των προσόψεων / εξωτερικών τοίχων ενός κτιρίου από την εξωτερική τους πλευρά.
Στην εικόνα παρατηρούμε την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας στην Άρτα.Είναι σαν να φοράμε στην κατασκευή ένα πανωφόρι που την προστατεύει από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Χοντρικά αποτελείται από το θερμομονωτικό υλικό,μια λεπτή στρώση τσιμεντοκονίας ενισχυμένη με ένα δυνατό,αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα για καλύτερη αντοχή σε ρηγμάτωση και κρούση και μια διακοσμητική, έγχρωμη προστασία από λεπτό σοβά για αισθητική και στεγανότητα.
Τοποθετείται μόνο από πιστοποιημένα / εξουσιοδοτημένα συνεργεία και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν παράπλευρη δραστηριότητα από βαφείς,σοβατζήδες κλπ
Άλλες εναλλακτικές λύσεις θα ήταν:
• να θερμομονωθούν από την εσωτερική πλευρά και να μπει μετά μια γυψοσανίδα ή τσιμεντοσανίδα,ή να χρησιμοποιηθούν έτοιμα θερμομονωτικά πάνελ ή και να γίνει μια επικάλυψη με σοβά
σε νέες κατοικίες θα μπορούσε να μπει θερμομονωτικό υλικό στο μέσο της τοιχοποιίας.

                                                                               

                                            2.  Εξωτερική θερμομόνωση / θερμοπρόσοψη : Τι πλεονεκτήματα θα μου δώσει;

  • Η εξωτερική θερμομόνωση προστατεύει αποτελεσματικά τις προσόψεις από τις καιρικές συνθήκες: Είναι ένας μανδύας που προστατεύει το σπίτι από βροχή,παγετό,μεγάλη ζέστη κλπ.Δεν το αφήνει εκτεθειμένο σε δυσμενείς καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες.Στην εικόνα φαίνεται η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας στην Άρτα.
  • Η θερμοπρόσοψη σας εξοικονομεί πολύτιμο,ζωτικό χώρο
  • Μειώνει τα έξοδα συντήρησης των προσόψεων: Πράγματι οι τελικοί σοβάδες είναι βαμμένοι στη μάζα τους και χρειάζονται πολύ λιγότερα έξοδα συντήρησης από τα κλασσικά χρώματα εξωτερικής χρήσης.
  • Η εξωτερική θερμομόνωση βοηθάει το περιβάλλον: Με την αποτελεσματικότητα και την θερμομονωτική της επάρκεια μειώνει την χρήση των καυσίμων και των αέριων ρύπων,μειώνει δηλαδή το ενεργειακό αποτύπωμα του σπιτιού.

                                         3.  Ποια είναι τα κύρια μέρη μιας θερμοπρόσοψης – εξωτερική μόνωσης;

        Το υλικό της θερμομόνωσης είναι καρδιά της θερμοπρόσοψης. Έτσι με τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στην Άρτα επιλέγουμε τα πιο συμφέρον τεχνικοοικονομικά υλικό κι από την άλλη    υπολογίζουμε το σωστό και επαρκές πάχος του.H διογκωμένη πολυστερίνη έχει γενικά μικρότερο συντελεστή αντίστασης στη διάχυση των υδρατμών,πράγμα που σημαίνει ότι αναπνέει περισσότερο. Ο συντελεστή αντίστασης στη  διάχυση τω υδρατμών ενός υλικού είναι ένα αδιάστατο μέγεθος που μας δείχνει πόσες φορές μεγαλύτερη αντίσταση προβάλλει το υπόψη υλικό στη διάχυση των υδρατμών από την αντίσταση  που προβάλλει ένα ισόπαχο στρώμα αέρα.Από την άλλη πλευρά, η εξηλασμένη πολυστερίνη είναι ελαφρύ θερμομονωτικό υλικό με βάση την πολυστερίνη. Παράγεται σε πλάκες με την μέθοδο της εξέλασης και έχει μονωτικές ιδιότητες λόγω παγίδευσης αερίου σε κλειστές κυψελίδες. Ένα κύριο χαρακτηριστικό της είναι οι κλειστοί πόροι και η έλλειψη απορρόφησης νερού, κάτι που κάνει την εξηλασμένη εξηλασμένη πολυστερίνη κατάλληλη οποίο προσφέρει και επιβραδυντική επίδραση στη φωτιά. Το αέριο αυτό είναι ο χλωροφθοράνθρακας. κατάλληλη για εφαρμογές σε υψηλή υγρασία.Η παραγωγή της εξηλασμένης πολυστερίνης γίνεται με εξέλαση, κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται πολυμερισμός της θερμοπλαστικής πολυστερίνης. Σημαντικό μέρος του προϊόντος αποτελεί προωθητικό αέριο με χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, το οποίο προσφέρει και επιβραδυντική επίδραση στη φωτιά. Το αέριο αυτό είναι ο χλωροφθοράνθρακας.